Нерегламентирани споразумения между доставчици на олио

Нерегламентирани споразумения между доставчици и дистрибутори на рафинирано олио sun_oil

Нерегламентирани споразумения между доставчици и дистрибутори на рафинирано олио

Комисията за защита на конкуренцията предяви твърдения за извършени нарушения по чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията на доставчици на рафинирано бутилирано олио и техните дистрибутори за прилагане на вертикални споразумения, които по своята цел предотвратяват, ограничават или нарушават конкуренцията на пазара на едро на рафинирано бутилирано олио.

Производството е образувано вследствие на установени клаузи в договори за дистрибуция при извършване на секторен анализ на конкурентната среда на пазарите на производство и търговия с маслодаен слънчоглед и слънчогледово олио. Анализирани са три отделни, несвързани помежду си, вертикални споразумения между доставчици на бутилирано олио и основните им дистрибутори. Комисията постанови три самостоятелни определения за предявяване на твърдения за извършени нарушения, изразяващи се в забранени вертикални споразумения при следните доставчици и техни основни дистрибутори:

1. Калиакра АД, Бунге Зрт – Унгария, Бунге Румъния Срл и основните им дистрибутори Гама-Ник-Митев-2004 ЕООД, Теодоро Бабаров-Клио Комерс ЕТ, Д и Д Комерс Енд Диливъри ООД, Лъки 2003 ООД, Вучко 2-Братя Вучкови и Сие СД;

2. Бисер Олива АД и основните му дистрибутори Фамилекс ЕООД, М.М. Малешков ЕООД, Загора 2000 ООД, Велизара 2000 ЕООД;

3. Звезда АД и основния му дистрибутор КООП Търговия туризъм АД.

КЗК приема, че разглежданите вертикални споразумения имат за цел пряко или косвено определяне на цени за препродажба на рафинирано слънчогледово олио и разпределяне на пазари под формата на ограничаване на територията на дистрибутора.

Поради липсата на свързаност в поведението на участниците в трите дистрибуторски мрежи, КЗК също така реши да продължи разследването си в три самостоятелни производства, според проучваните забранени вертикални споразумения.

Определенията не подлежат на обжалване.

В срок от 30 дни страните имат право да предявят писмени възражения, както и да бъдат изслушани в открито заседание по реда на чл. 76 от ЗЗК.

Съгласно ЗЗК, ответните страни, поотделно или съвместно, имат право да предложат поемането на задължения, с които да се преустанови поведението, във връзка с което е образувано производството.

След обсъждане на възраженията, предложенията и писмените доказателства, КЗК ще се произнесе по съществото на спора.

Може да харесате още...