Неравноправните клаузи в договорите за ипотечни кредити в швейцарски франкове трябва да бъдат премахнати

Неравноправните клаузи в договорите за ипотечни кредити в швейцарски франкове трябва да бъдат премахнати Комисия за защита на потребителитеНеравноправните клаузи в договорите за ипотечни кредити в швейцарски франкове трябва да бъдат премахнати.

КЗП излезе с решение за наличие на четири неравноправни клаузи в договорите за опускане на ипотечни кредити в швейцарски франкове и отправи препоръки към кредитни институции да ги отстранят в срок от 14 дни.

Установените от КЗП неравноправни клаузи се изразяват в следното:

• Целият валутен риск от промяната на курса на швейцарския франк е за сметка на кредитополучателя;
• Няма критерий и методика, по които да се определя размерът на базовия лихвен процент, представляващ основен компонент при формирането на основния лихвен процент по кредита;
• Размерът на погасителните вноски става известен едва в момента на падежа и зависи от курс продава на швейцарския франк;
• Разминаване на определения падеж при погасяване на вноските с уредения в българското законодателство.

В случай че дружествата не се съобразят с препоръките, КЗП ще заведе колективен иск в съда за прогласяването им за нищожни.

ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...