Небето е границата, но първо защитете интелектуална собственост

интелектуална собственост

„EHang“ е компания, която разработва продукти и търговски решения за автономни въздушни превозни средства, смарт управление на градове и въздушни медийни решения. Мисията им е да правят безопасна, автономна и екологична въздушна мобилност за всички. В статия, публикувана от СОИС, Компанията обяснява значението на управлението на интелектуална собственост за техния бизнес и предизвикателствата пред ИС, с които са се сблъсквали при представянето на идеите си на пазара.

Когато EHang е създадена през 2015 г., от екипа нямат никакъв опит в управлението на интелектуална собственост. Някои от конкуренти им имат сложни системи за управление на ИС и вече са били осигурили патенти в области, в които EHang разработват продукти. Пускане на продукти на EHang в този момент би представлявало риск компанията да наруши права на интелектуална собственост на нейните конкуренти.

Към момента активността на EHang за закрила на тяхната интелектуална собственост е много интенцивна. Компанията е подала заявки за 318 местни патента, 43 чуждестранни патента, както и 76 международни патентни заявки съгласно Договора за патентно сътрудничество (РСТ). Заявени си повече от 450 търговски марки, от които 381 са регистрирани – в Австралия, Китай, Европейския съюз, Нова Зеландия, Руската федерация, Южна Африка, САЩ и др. Само за няколко години EHang значително подобри способността си да придобива, управлява и защитава своите права на интелектуална собственост. От компанията посочват, че това им е помогнало да установят силна стратегия за ИС и да разработят операционна система, която да подкрепя техните цели за развитие на бизнеса.

Основни уроци, коите компанията е научила след представяне идеите си на пазара

„Научихме, че е жизненоважно да се обърне внимание на глобалните рамки на правата на интелектуална собственост и да се формулират трангранични стратегии за ИС за повишаване на международната конкурентоспособност. В допълнение към защитата на патенти е важно също да регистрирате търговски марки и да защитавате правата си. Това са важни елементи, които трябва да се вземат предвид, тъй като гарантират стойността на един бранд и дават възможност за развитие на бизнеса.

Научихме също, че е най -добре да се създаде ефективен механизъм за редовно наблюдение на конкурентни патенти. Чрез патентна информация можем да анализираме информация за пазарите, технологиите и правните рамки на нашите конкуренти.“

Източник: Световна организация за интелектуална собственост (СОИС)
Снимка:NCDOTcommunications

Може да харесате още...