Мога ли да регистрирам и защитя името си като търговска марка? Ръководство за инфлуенсъри, художници и още…

търговска маркаАко сте изпълнител, артист или инфлуенсър, може да не сте се сетили, че името ви подлежи на закрила. Но ако разширявате аудиторията си или планирате да се развивате и в други форми на бизнес, добра идея е да защитите името си и личната търговска марка, за която сте работили усилено.

Търговската марка може да има много практически ползи за всеки, който работи в публичната сфера и изкарва своето препитание с помощта на името си, без значение дали използва своето юридическо име или сценичен псевдоним. Когато името, което публиката познава е регистрирано като търговска марка, вие си осигурявате изключителното право да се противопоставите на нарушения в съда, ако някога има опит за злоупотреба с него.

Как се регистрира търговска марка?

Регистрирането на лично име като търговска марка по същество не е твърде сложно, но ще трябва да преминете през процес на оценяване по критерии, също така ще трябва да бъдат спазени и няколко определени правила, за да бъде одобрена регистрацията.

Първото и едно от основните условия е името да не се припокрива с вече съществуващи имена на марки. Ако подобен конфликт съществува, ще се наложи да помислите по какъв начин да промените името си, така че да добие уникалност. Името, също така, трябва да бъде отличително по отношение на правопис и стил на изписване.

Следващата стъпка е да идентифицирате стоките и услугите, които искате да предлагате с вашето име и да определите към кой от 45-те класа за стоки и услуги според Ницската класификация принадлежат те. След подаването на заявка за регистрация на търговска марка, тя ще бъде разгледана и в случай, че бъдат открити неточности, те ще трябва да бъдат “изчистени” от ваша страна. Ако няма такива и всичко бъде одобрено, марката ви ще бъде вписана в официалния бюлетин на Патентно ведомство, където ще може да бъде разгледана от други собственици на търговски марки. Те могат да оспорят вашата кандидатура, ако смятат, че нарушава съществуваща тяхна марка.

Може да харесате още...