Дело срещу община Велинград заради търговска марка

Повод за подаване на съдебния иск е проведеният на 30.06.2010г конкурс за красота „Мис СПА Велинград”. Според Николай Диковски, собственик на фирма RD Partners, са нарушени правата му, тъй като неговата фирма е притежател на правата на търговска марка MISS SPA с рег.No.72188. През 2009г самият той е организирал подобен конкурс – Мис СПА на Балканите. Според представители на общината, конкурсът е организиран на регионално ниво, със собствени минимални средства, без да има претенциите да е част от световната марка. Именно поради тази причина не е търсен контакт с г-н Диковски.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното му съществуване.

Може да харесате още...