Регистрациите на Международни Търговски Марки достигнаха един милион

международни търговски маркиБроят на регистрациите за международна търговска марка достигна един милион, когато Австрийската „еко” компания Grüne Erde, специализирана в дървесина, текстил и козметични продукти, регистрира своя марка през този месец, съгласно установената от СОИС Мадридска система за регистрация на международна марка.

Регистрирането  на търговска марка много често се отразява върху  вкусовите предпочитания на потребителите, като по този начин компаниите се стремят да заси8лят своите пазарни позиции. В случая милионната регистрация на търговска марка е „зелен” бранд, отразяващ се на нарастващата загриженост към околната среда сред широката общественост и бизнес средата.

Основателят и Управляващият Директор на Grüne Erde, Рейнхард Кеплингер каза, че тяхната компания е „възхитена” от факта, че е регистрирала милионната международна търговска марка. Кеплингер допълни, че неговата компания е доказателство, че една „еко” компания може да има голям успех на пазара. Компанията произвежда и продава около 5000 продукта,  направени от естествени материали, като обзавеждане, текстил и козметика. 


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...