Международна регистрация на търговски марки след Брекзит

Брекзит

Снимка: Daniel Diaz, Pixabay

Споразумение за оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС

1. Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия (наричано по-долу „Споразумението за оттегляне“) предвижда преходен период, започващ от 1 февруари 2020 г. дата, на която Обединеното кралство напуска Европейския съюз, и приключващ на 31 декември 2020 г.

2. Международното бюро на Световната организация за интелектуална собственост (СОИС) желае да информира потребителите, че международните регистрации по Мадридската система за международна регистрация на търговски марки (Мадридската система), посочващи Европейския съюз, включително направените през гореспоменатия преходен период, ще продължат да бъдат в сила в Обединеното кралство през този период. Освен това гражданите на Обединеното кралство и лицата, които имат местоживеене или имат реално и ефективно промишлено или търговско предприятие в Обединеното кралство и на чието име има заявление или регистрация в Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, могат да продължат да подават международни заявления с тази служба като ведомство по произход през преходния период.

3. Накрая, съгласно Споразумението за оттегляне, Обединеното кралство ще предприеме мерки, с които да гарантира, че притежателите на международни регистрации по Мадридската система, които са получили закрила на своите търговски марки в Европейския съюз преди края на преходния период, продължават да се ползват със закрила на тези марки в Обединеното кралство след края на този период. Международното бюро на СОИС ще предостави повече информация за гореспоменатите мерки, веднага щом бъдат предоставени допълнителни подробности.

Източник: СОИС

Може да харесате още...