Международен фонд за културно разнообразие

културно разнообразиеОт 17 март до 16 юни 2021 г. ЮНЕСКО ще получава заявления за Международния фонд за културно разнообразие (IFCD). Създаден съгласно Конвенцията от 2005 г. за защита и насърчаване на многообразието от културно изразяване, IFCD е доброволен многодонорен фонд, който подпомага появата на динамични културни сектори в развиващите се страни.

Тази година IFCD се присъединява към честването на Международната година на креативната икономика за устойчиво развитие. Акцентира се върху проекти, които имат за цел да допринесат силно за креативната икономика в развиващите се държави, които са страни по Конвенцията от 2005 г.

Обществени институции и неправителствени организации (НПО) са поканени да представят своите предложения, както и международни НПО, регистрирани в страни, които са страни по Конвенцията от 2005 г. Проектите за Международния фонд за културно разнообразие трябва ясно да доведат до структурни промени чрез:

  • Въвеждане и / или разработване на политики и стратегии, които имат пряко и структурно въздействие върху създаването, производството, разпространението и достъпа до разнообразие от културни стоки и услуги;
  • Укрепване на уменията в публичния сектор и гражданските организации в подкрепа на жизнеспособни местни и регионални културни индустрии и пазари в развиващите се страни.

Всички проекти в крайна сметка ще допринесат за устойчива творческа екосистема и Програмата за устойчиво развитие до 2030 г. на ООН.

През 2021 г., тъй като творческият сектор е изправен пред безпрецедентно предизвикателство, причинено от пандемията COVID-19, IFCD потвърждава ангажимента си да продължи да инвестира в култура и творчество като двигатели на устойчивото развитие.

Източник: ЮНЕСКО


Традиционно културно изразяване

Традиционните форми на културно изразяване, наричани още „фолклорни творби“, могат да включват музика, танци, изкуство, дизайн, имена, знаци и символи, представления, церемонии, архитектурни форми, занаяти и много други форми на артистично изразяване.

Може да харесате още...