Международен фестивал

С Т А Т У Т

 

1.      Международният фестивал ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА има за цел да стимулира създаването и поставянето на сцена на нови драматургични произведения от български автори.

 

2.      Фестивалът се провежда в периода от 11-ти до 16-ти май.

 

3.      Фестивалът има три направления:

3.1.           ПРЕГЛЕД НА СПЕКТАКЛИ по драматургични произведения на български автори. Заглавията не трябва да са участвали в предходните издания на фестивала от 1999 год. до 2008 год., с изключение на заглавия от българската класика. Прегледът има състезателен характер.

3.1.1.                 Право на участие във фестивала имат всички професионални театри – държавни, общински, частни, професионални  театрални формации от страната.

3.1.2.                 Заявените за участие спектакли се подбират и утвърждават от съорганизаторите на фестивала. Афишът на изданието се обявява не по-късно от 1 март 2009 г.

3.1.3.                 Заявките се приемат до 1 февруари 2009 г. на адреса на Сдружение “Нова българска драма” в гр.Шумен по поща или е-mail.

3.1.4.                 Премиерата на кандидатстващия спектакъл не трябва да е по-късно от 15.02.2009 г.

 

3.2.           АВТОРСКИ ПРОЧИТ на непубликувани и непоставяни български пиеси. Текстовете се събират със съдействието на всички театри в страната.

 

3.3.           ПАРАЛЕЛНА ПРОГРАМА –  участие на театри и театрални формации от чужбина със собствени спектакли по български класически или съвременни автори.

 

4.      Международният фестивал Друмеви Театрални Празници НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА се организира ежегодно от Министерство на културата, Община Шумен, Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” към МК, Съюз на артистите в България, Сдружение “Нова българска драма” и Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – Шумен.

 

5.      За провеждане на фестивала се формират:

5.1.           ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ в състав:

5.1.1.                 Председател – кметът на Община Шумен.

5.1.2.                 Членове:

        Зам. – кметът на Община Шумен

        Представител на Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” към МК

        Представител на Съюза на артистите в България

        Представител на ДКТ “Васил Друмев” – Шумен

        Представител на Сдружение “Нова българска драма”

5.1.3.                 Директор на Международният фестивал Друмеви Театрални Празници НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА е директорът на Драматично-куклен театър “Васил Друмев”- Шумен.

 

5.2.           жури, утвърдено от Организационния комитет, в състав:

        Представител на Дирекция “Театър, вариететно и цирково изкуство” към МК

        Представител на Съюза на артистите в България

        Представител на Драматично-куклен театър “В.Друмев” – Шумен

        Представител на Община Шумен

        Представител на Сдружение “Нова българска драма”

 

6.      В заключителната част на Международният фестивал Друмеви Театрални Празници НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА се присъждат награди и поощрения (не важат за паралелната програма), както следва:

6.1.            награда за драматургия – В НАПРАВЛЕНИЕ “АВТОРСКИ ПРОЧИТ”.

6.2.            НАГРАДА ЗА ЦЯЛОСТЕН СПЕКТАКЪЛ.

6.3.            награда за режисура.

6.4.            награда за СЦЕНОГРАФИЯ.

6.5.            награда за актьорско майсторство – мъжка роля.

6.6.            награда за актьорско майсторство – женска роля.

6.7.            НАГРАДА ЗА АВТОРСКА МУЗИКА.

 

7.      Средствата за организирането и провеждането на фестивала се осигуряват от Организационния комитет. Средствата се разпределят от Сдружение “Нова българска драма”, както следва:

7.1.           За командировъчни – пътни, дневни и нощувки – на участващите театри и театрални формации, при следните норми:

        за театри от България, отстоящи на разстояние до 150 км. от гр. Шумен се изплащат командировъчни за 2 дни и 1 нощувка;

        за театри от България, отстоящи на разстояние над 150 км. от гр. Шумен се изплащат командировъчни за 3 дни и 2 нощувки;

        за трупите от чужбина (в паралелната програма) – фестивалът поема транспорт (гориво) на територията на България – от границата до Шумен и обратно до границата, дневни, съгласно нормативната уредба в България, нощувки – осигуряване на леглова база/ хотел за групата.

7.2.           За жури и награди.

7.3.           За реклама.

7.4.           За други стопански разходи.

 

*Забележка (за всички извън паралелната програма): Командировъчни се изплащат само на актьорите и техническия персонал, заети пряко в класираната постановка. Командировъчните включват пътните разходи на групите в двете посоки.

 

8.      Приходите от спектаклите, представени на фестивала, са в полза на Драматично-куклен театър “Васил Друмев” – Шумен.

 

 

Организационен комитет на XVIIІ –то издание на

Международния фестивал

ДРУМЕВИ ТЕАТРАЛНИ ПРАЗНИЦИ

НОВА БЪЛГАРСКА ДРАМА

Може да харесате още...