Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост

медиацияПървата по рода си Конференция по медиация в сферата на интелектуалната собственост ще се проведе в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни в Аликанте. Събитието е насрочено за 29-ти и 30-ти май тази година. Конференцията ще събере на едно място медиатори, практикуващи и експерти от световно ниво. Събитието обещава да бъде едно от най-динамичните и интересните по рода си.

Медиацията е бързо разрастваща се дисциплина в рамките на интелектуалната собственост, и през последните няколко години, се е превърнала във важен инструмент при уреждането на спорове. Европейската директива за медиация (2008/52/EC), която има за цел да популяризира медиацията, особено в контекста на граждански и търговски спорове, вече е въведена в националното законодателство на много държави-членки.

Конференцията се фокусира върху медиацията като практически инструмент в ежедневната работа, свързана с интелектуалната собственост. Ще бъде разгледано как се практикува медиация на международно, европейско и национално ниво, с експерти от Световната организация за интелектуална собственост, Европейското патентно ведомство, Ведомството за търговски марки и дизайни на Общността OHIM, Ведомството за интелектуална собственост на Великобритания и Ведомството за интелектуална собственост на Португалия и др. Ще бъде представен приноса на ключови потребителски организации като Асоциацията за марки на Общността ECTA и Международната асоциация за търговски марки INTA, както и на експерти с частна практика. На вниманието на участниците ще бъдат предложени примери за реални действия по медиация.

Ще бъдат разгледани сравнения и синергии между медиация, преговори и арбитрация; как се извлича максимална полза от процеса на медиация и т.н.

Източник: OHIM

Може да харесате още...