Опасност от незаконни пестициди – голяма конференция на OHIM

конференцияВ края на ноември, Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост и Европол проведоха съвместна конференция в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни във връзка с използването на незаконни пестициди.

Конференцията бе съорганизирана със съдействието на Европейската комисия, Евроюст, Звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз и OLAF, Европейска служба за борба с измамите.

Представители на правоприлагащи организации от 25 страни членки на Европейския съюз, плюс Исландия, Хърватска и Австралия, се присъединиха към експерти от Европейската комисия, както и представители на бизнеса, за да обсъдят заплахата от тези незаконни продукти, и как да им се противодейства.

Повече подробности за проведените разговори, както и видео от самата конференция, можете да откриете на сайта на OHIM.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии.

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...