Санкция за имитация на домейн

Комисия за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на домейн кзкКомисия за защита на конкуренцията наложи санкция за имитация на домейн

В Комисия за защита на конкуренцията е образувано производство  по искане на „Леон М“ ООД и „Шопинг-Терапия“ ООД,  за установяване на евентуално извършени нарушения от страна на „Кокетна Вижън” ЕООД и „Маркет Медия“ ЕООД, налагане на предвидените санкции и постановяване прекратяване на нарушенията

Подателите на искането твърдят, че на 13.11.2011 г. „Фешън Трейдинг 1“ ЕООД, впоследствие преименувано на „Кокетна Вижън“ ЕООД, регистрира домейна shopping-terapia.bg. Името на посочения домейн съвпада с името на по-рано регистрирания домейн на молителите – shopping-terapia.com и с марката „ST Shopping-Terapia“.

Обект на проучването в настоящото производство е поведението на ответните дружества във връзка с твърдението на молителите за имитация на домейна и на регистрираните марки с наименование „shopping-terapia.bg“, което може да обърка и заблуди потребителите относно произхода на предлаганите стоки, търговеца и наложения на пазара бранд на молителите.

В хода на проучването става ясно, че ответниците съзнателно са търсили сходство с познатия вече на пазара интернет магазин с домейн shopping-terapia.com, с което е нарушило правилата за лоялна конкуренция. Друг аргумент в подкрепа на извода за съзнателно търсена прилика с домейна на молителя е и обстоятелството, че молителите и ответникът оперират на един и същ пазар, с едни и същи участници, което предполага че разполагат с информация за преките си конкуренти. Използването на домейна „shopping-terapia.bg“ от „Кокетна Вижън“ ЕООД, създава възможност за объркване у потребителите по отношение на домейна и неговия собственик и по този начин за увреждане на интересите на молителите и конкретно отлив на клиенти.

Комисията счита, че „Кокетна Вижън“ ЕООД е нарушило Закона за Защита на конкуренцията, чрез използването на сходен домейн в търговската си дейност по начин, който уврежда интересите на неговите конкуренти. Поради това следва да се ангажира отговорността на дружеството по този текст от закона и да му бъде наложена имуществена санкция за това., в размер на 58 950 лв.

 

Може да харесате още...