Комисията за защита на потребителите проверява обменните бюра

Комисията за защита на потребителите проверява обменните бюраКомисията за защита на потребителите (КЗП) започва масови проверки на обменните бюра в страната. Повод за това е както течащият туристически сезон по морето, така и създалата се в южната ни съседка Гърция ситуация, която е възможно да доведе до по-активното търсене на тези услуги. Инспекторите ще следят за коректното представяне на информацията за валутния курс и да не бъдат въвеждани потребителите в заблуда при предоставянето на услугата.

Част от усилията на КЗП за осигуряване на пряк и лесен достъп на потребителите до информация за техните права, възможност за консултация и подаване на жалби и сигнали е разкриването на приемни по Черноморието за активния летен сезон в големите морски градове и курортни комплекси. До момента в тях са постъпили 27 жалби и са дадени 32 консултации. Жалбите касаят дублиране на резервации, липса на меню на български език, обявени две различни цени за една и съща кухненска продукция, лоши условия в места за настаняване и отдаване под наем на мотори и скутери без обявени цени за услугата и неиздаване на касов бон. По всички жалби са предприети действия и е оказано съдействие на потребителите. Съставени са актове за нарушенията: две различни цени за кухненска продукция; липса на обявени цени за услугата; неиздаване на касов бон. Потърсените консултации са свързани с правата на потребителите при ползване на туристически услуги и пазаруване в търговски обекти.

За период от три месеца в КЗП са постъпили над 6000 жалби и сигнали. От тях 2400 за рекламации на стоки и услуги (вкл. обществени). Други 298 жалби са във връзка с интернет продажбите и касаят липсата на пълна, ясна и точна преддоговорна информация, забавяне на доставката, недоставяне на стоката, възпрепятстване правото на отказ, невъзстановяване на разходите след упражнено право на отказ. Удовлетворени са 1287 жалби, 1700 са препратени по компетентност ,тъй като в тях се съдържат въпроси, чиято правна уредба не попада в приложното поле на нормативните актове, по които институцията има правомощия. Една част от жалбите са неоснователни, а по други работата все още продължава.
Ръководството на КЗП прикани потребителите да бъдат активни във всеки един случай, в който считат, че са нарушени техните права и да подават жалби. Комисията е на разположение както на адресите на всички свои териториални подразделения, така и в постоянните и временните приемни по морето, а също и на денонощния национален телефон 0700 111 22 – за подаване на жалби и за консултации.

Източник: Комисия за защита на потребителите

Може да харесате още...