Мартин Карбовски спечели дело, заведено срещу него и неговата компания

karbovskiКомисията за защитата на конкуренцията установи, че не е извършено нарушение от МАРТИН Карбовски и „ВОЛТЕР“ ЕООД.

В Комисия за защита на конкуренцията (КЗК) е образувано производство по искане на “ТЕЛЕМАН” ЕООД, гр. София срещу „ВОЛТЕР” ЕООД, гр. София и Мартин Кирилов Богданов (Карбовски) за установяване на евентуално извършени нарушения, постановяване прекратяване на нарушенията и налагане на предвидените в закона санкции и глоби.
„Телеман“ ЕООД е продуцент на телевизионните предавания „Отечествен фронт“ от 2009 г. и „Карбовски: Директно“ (последното с работно заглавие „Конферентна връзка“) от 2010 г., излъчвани като част от програмата “NOVA” на „Нова броудкастинг груп“ АД.
За създаването на предаванията дружеството е сключило договори с „Волтер“ ЕООД като изпълнител и Мартин Карбовски – като автор и артист изпълнител (водещ) – по три за всяко от предаванията. Срокът на договорите за създаване на предаването „Отечествен фронт“ е бил 15.07.2013 г., а за „Карбовски: Директно“ – 31.07.2014 г.

„Телеман“ ЕООД твърди, че ответникът „Волтер“ ЕООД в началото на месец февруари 2013 г. е започнал дейност като продуцент на предаванията „Фронт“ и „Предаването на Карбовски“, излъчвани по „tv7“. Двете предавания са почти идентични на продуцираните по-рано от искателя „Отечествен фронт“ и „Карбовски директно“ от гледна точка на жанр, концепция, структура, организация, технически характеристики, таргет група, декор, финални надписи, формат, графика, автор и водещ. От твърдяната имитация дружеството„Телеман“ ЕООД е увредено поради спадане на зрителския интерес, който се е пренасочил към „Фронт“ и „Предаването на Карбовски“. В резултат на това разпространението на предаванията на искателя е преустановено, а договорите между него и „Нова броудкастинг груп“ са прекратени.
В производството беше установено, че „Волтер“ ЕООД действително организира, създава и продуцира предаванията „Фронт“ и „Предаването на Карбовски“, които се излъчват по „tv7“ от началото на м. февруари.

Видно от установените факти, искателят действително притежава регистрирана словна марка „Отечествен фронт“, от 12.03.2008 г. Предаването с идентично наименование се продуцира от „Телеман“ ЕООД от 2009 г. От друга страна ответното дружество „Волтер“ ЕООД е започнало самостоятелна продуцентска дейност по организиране и създаване на предаването „Фронт“ от началото на месец февруари 2013 г. Действително предаването „Фронт“ съдържа част от наименованието на своя предшественик „Отечествен фронт“. Въпреки това обаче, Комисията счита, че наименованието на продукцията на ответното дружество не представлява имитация.

Двете наименования не са идентични т.е. не е налице използване на пълното наименование, защитено с марка. Независимо, че марката е собственост на „Телеман“ ЕООД, сходството между предаванията е на такава плоскост и е толкова голямо, поради обединяващата ги идея и личността на Мартин Карбовски. От тази гледна точка, потребителите биха възприемали двете предавания като такива на един и същ производител (продуцент), тъй като зад тях стои едно лице – Мартин Карбовски. И не на последно място, липсва заблуда, защото и зад двете предавания стоят едни и същи лица –  освен Мартин Карбовски това е и дружеството „Волтер“ ЕООД. За първата двойка („Отечествен фронт“/“Карбовски: Директно“) като създател и изпълнител на предаванията, а за втората („Фронт“/“Предаването“) като продуцент.

Именно поради този личен принос на физическото лице, КЗК счита, че присъствието на същото и в двете двойки предавания е съществен елемент от концепцията и визията им. Без участието на Мартин Карбовски те не биха могли да съществуват в този си вид. Поради това, обстоятелството, че двете предавания са сходни не е резултат от недобросъвестни действия на лицето Карбовски като автор, а от естеството на предаванията и от самото присъствие на водещия в тях. Тези предавания не биха могли да се реализират без него.

Може да харесате още...