Колумбия – нови такси при международна заявка за марка

международна заявкаСчитано от 1 януари, 2016, сумите на индивидуалните такси по отношение на Колумбия, дължими при подаване на международна заявка за регистрация на търговска марка ще се променят.

Тези суми ще бъдат 243 швейцарски франка за един клас стоки или услуги, както и 121 швейцарски франка за всеки допълнителен клас стоки или услуги, при посочване на Колумбия в международна заявка за регистрация на търговска марка или впоследствие.  Когато търговската марка е колективна или сертификатна търговска марка, таксата ще бъде 323 швейцарски франка за един клас стоки или услуги, както и 161 швейцарски франка за всеки допълнителен клас стоки или услуги, когато Колумбия е посочена при подаването на международна заявка за регистрация на търговска марка или впоследствие.

Таксата ще бъде 132 швейцарски франка за един клас стоки или услуги, както и 65 швейцарски франка за всеки допълнителен клас стоки или услуги, при подновяване на международна регистрация на търговска марка, в която е посочена Колумбия.  Таксата ще бъде 181 швейцарски франка за всеки клас стоки или услуги, когато плащането се получи в рамките на гратисния период.

Източник: Световна организация за интелектуална собственост

Може да харесате още...