Службата за търговски марки на Китай се присъедини към TMclass

tmclassСлужбата за търговските марки на Държавната администрация за индустрия и търговия на Китайската народна република (SAIC) се присъедини към TMclass. TMclass е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка.

Това последно присъединяване прави общия брой участващи национални и регионални ведомства за интелектуална собственост 36, включително OHIM.

TMclass вече предлага на потребителите си възможността да търсят и превеждат термина на и от китайски език, в допълнение на всеки от останалите 27 налични езика.

TMclass позволява на потребителите да търсят термини на всеки от 29те налични езика, включително норвежки. Той е онлайн инструмент, базиран на Ницската класификационна система, който помага на потребителите правилно да класифицират стоки и услуги, когато подават заявление за регистрация на търговска марка. Инструментът предлага достъп до бази данни на европейски национални ведомства по интелектуална собственост и други големи ведомства за ИС, включително Ведомството за патенти и търговски марки на САЩ (USPTO), Японското патентно ведомство (JPO) и Швейцарския федерален институт за интелектуална собственост (IPI).

Глобалният инструмент за класификация на стоки и услуги е разработен като част от инициативите на Фонда за сътрудничество и Конвергентната програма в рамките на Ведомството за марка и дизайн на Общността OHIM. Достъпът до TMclass е безплатен, онлайн за всички потребители на: http://tmclass.tmdn.org/

Източник: OHIM

 

Може да харесате още...