КЗП се самосезира за периода за отчитане на сметките за тока

КЗП се самосезира за периода за отчитане на сметките за тока, elektroКЗП се самосезира за периода за отчитане на сметките за тока. Комисията за защита на потребителите (КЗП) се самосезира по повод повдигнатата вчера на заседанието на МС тема относно контрола върху електроразпределителните дружества за спазването на сроковете за отчитане на месечните сметки за ток.

Следва да се направи уточнението, че периодът на отчитане на количеството електрическа енергия /не по-дълъг от 31 дни/ изрично е посочен в Правилата за измерване на количеството електрическа енергия, контролът по спазването на които е част от контрола за изпълнение на условията на издадените от ДКЕВР лицензии.

В случай че има потребителски жалби в КЗП или ДКЕВР, че не се спазва задължението срокът за отчитане да не надвишава 31 дни, КЗП би могла да разгледа случая като прилагане на нелоялна търговска практика.

По отношение на преноса, доставката и продажбата на електрическа енергия от ЕРП-тата правомощията на Комисията за защита на потребителите се свеждат до анализ на договорите с общи условия за предоставяне на услугата относно наличието на неравноправни клаузи в тях. Във връзка с тези правомощия експертите на контролния орган са анализирали общите условия на всички електроразпределителни и електроснабдителни дружества, които осъществяват дейност на територията на РБългария.
В резултат на осъществявания контрол КЗП има заведени няколко колективни иска срещу ЕРП-тата във връзка с установени неравноправни клаузи в общите условия към договорите за пренос и продажба на електрическа енергия. За по-голямата част от тях има окончателни решения на съда в полза на комисията, респективно – на потребителите. Единствено за исковете срещу ЕРП-тата по отношение на две неравноправни клаузи има произнасяне на първа инстанция, като се очакват окончателни решения на съда в полза на потребителите и за тях.

На 29 и 30 декември Комисията за защита на потребителите ще предприеме съответните действия в рамките на правомощията й по отношение спазването от електроразпределителните и електроснабдителни дружества на периода за отчитане на месечните сметки за ток.

Може да харесате още...