КЗП проверява качеството на спиртните напитки в хотелите с ол-инклузив

туристически услугиКомисията за защита на потребителите – КЗП проверява качеството на спиртните напитки в хотелите с ол-инклузив.

От началото на сезона Комисията за защита на потребителите – КЗП стартира кампания за проверки в туристическите обекти в няколко основни направления, които са свързани с категоризацията на заведенията и хотелите и качеството на предлаганите в тях туристически услуги.

При някои проверки се установява, че в местата за настаняване не се предлагат услуги, които би следвало да са на разположение на туристите в зависимост от категорията. В други случаи липсва информацията, която задължително трябва да бъде представена на вниманието на потребителите – както по отношение на това какви са възможностите, които предлага даденият хотел, така и по отношение на съществените елементи в менютата, които трябва да са винаги на български език и в български лева.

Санкциите варират от 3000 до 50 000 лв. в зависимост от тежестта на нарушението.

Потребителите могат да посещават приемните на Комисията за защита на потребителите КЗП и без да е налице някакво нарушение, тъй като те са снабдени със специално приготвени кратки информационни материали относно потребителските права и хората биха могли да получат информация, за да се предпазят от това да станат жертва на някакъв тип нарушение.

ЦЕЛИТЕ  НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ЗА 2015 ГОДИНА СА:

1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...