КЗК санкционира фирма за подемна техника

КЗК санкционира фирма за подемна техника за имитация на търговска марка и домейнКЗК санкционира фирма за подемна техника за имитация на търговска марка и домейн

Комисията за защита на конкуренцията наложи имуществени санкции от общо 112 580 лв. на „Подем Габрово” ЕООД за извършени нарушения по чл. 35 ал. 2 и ал. 3 от ЗЗК за имитация на търговска марка и домейн.

Производството е образувано по искане на “Подемкран” АД, гр. Габрово. Фирмите са конкуренти на пазара на производството и продажбата на кранови компоненти-електротелфери и резервни части за тях.

Проучването показва, че ответното дружество умишлено и с цел извличане на облаги е използвало марката и домейна на конкурента си. Комисията счита, че „Подем Габрово” ЕООД следва да преустанови нелоялното си поведение като промени наименованието на Интернет домейна си и прекрати използването на марката по начин, който създава риск от въвеждане в заблуждение на потенциалните потребители.

КЗК постанови незабавно изпълнение на решението.

Имитация е предлагане на стоки или услуги с външен вид, опаковка, маркировка, наименование или други белези, които заблуждават или могат да доведат до заблуждение относно произхода, производителя, продавача, начина и мястото на производство, източника и начина на придобиване или на използване, количеството, качеството, естеството, потребителските свойства и други съществени характеристики на стоката или услугата.
Забранява се използването на фирма, марка или географско означение, идентични или близки до тези на други лица, по начин, който може да доведе до увреждане интересите на конкурентите.

Може да харесате още...