КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на „Техем Сървисис“ ЕООД

КЗК предяви твърдения за извършено нарушение на "Техем Сървисис" ЕООДКомисията за защита на конкуренцията (КЗК) предяви на „Техем Сървисис“ ЕООД твърдения за извършено нарушение на чл. 21 от ЗЗК

за злоупотреба с господстващо положение на пазара на реализация на индивидуалните разпределители на топлинна енергия на територията на страната, което може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите посредством прилагане на различни ценови условия и чрез прилагане на различни търговски условия за един и същ вид договори.

Разследването на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) установи, че клиентите на „Техем сървисис” ЕООД в градовете с централизирано топлоснабдяване, са поставени в неравноправно положение, тъй като само в някои от градовете им се предоставя възможност да избират между това дали да закупят или да наемат индивидуалните разпределители за топлинна енергия, което води до ограничаване изборът на потребителите.

Също така за определен период дружеството е прилагало различни ценови условия на територията на град Пловдив в сравнение с останалите градове с централизирано топлоснабдяване, на чиято територия оперира дружеството.

„Техем сървисис” ЕООД има право в 30 дневен срок  да представи писмени възражения, както и да бъде изслушано от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) по предявените твърдения.

Източник: Комисия за защита на конкуренцията

Може да харесате още...