История на търговската марка

търговска марка, марка, история на търговските маркиТърговската марка е отличителен знак не само за предлаганите стоки и услуги, но и за компаниите, които ги ползват. Търговската марка има комуникативна функция с потребителите, тъй като тя може да свидетелства за репутацията на една компания, за качеството на предлаганите продукти и услуги и могат да повишат значително доверието на потребителите към притежателя ѝ.

Тя обикновено се определя като знак, например дума, лого, форма на стока, който служи за индикатор за търговски произход. Като се има предвид тази основна функция на търговските марки, вероятно не е изненадващо да научим, че тяхната история датира от няколко стотици века. Нека разберем повече!

През Средновековието различни гилдии започват да изискват от членовете си да поставят символи (марки) върху стоките, които са произведели. Тези марки имат много от характеристиките на съвременните марки, тъй като са служели за гарантиране на качеството на стоките, както и за идентифициране на производителя като член на определена гилдия. 

Търговците са маркирали стоките си, независимо дали за да посочат собствеността, или за да гарантират качество. Последното е например една от основните функции, изпълнявани от гилдиите през Средновековието. Викингите са произвеждали уникално остри и устойчиви мечове, всички носещи „търговската марка“ „Ulfberht“, рамкирана от два кръста.

През 1803 г. Франция приема „Закона за фабриките, производството и работното място“.

Той криминализира акта на предаване на чужд печат за свой собствен, както и злоупотребата с името на други хора или неправомерното използване на имената на производствените зони. По-късно, през 1857 г., Франция въвежда първата всеобхватна система за търговски марки със “Закона за марките за производство и стоки”. Този закон продължава във Франция под различни форми до 1964 г. Тогава е отменен и заменен с модерната френска система за търговски марки.

В Обединеното кралство първият статут на търговска марка (Закон за регистрация на търговски марки) е приет през 1875 г. Смята се, че в нощта преди 1 януари 1876 г., когато най-накрая могат да се подават заявления за търговски марки, служител на пивоварната Bass Brewery, първоначално основана през 1777 г., е изпратен да чака пред Патентното ведомство, за да може да подаде първата заявка за търговска марка на следващата сутрин. Търговската марка “Bass” е представена в емблематичната картина „Un bar aux Folies Bergère“ на Едуард Мане. А за да отпразнува факта, че тя се счита за най-старата регистрация на търговска марка в съвременната епоха, през 2013 г. бирата „Bass Pale Ale” е ребрандирана като „Bass Trademark No.1“.

Търговските марки стават обект на собственост и започват да обхващат различни функции.

Не само произход и качество, но и инвестиция и индикация за определен начин на живот и ценности. В този смисъл търговската марка отразява настоящото ни разбиране за марките като показатели за нещо повече от търговски произход.

Освен това, правото върху търговските марки е дълбоко засегнато от прогресивната хармонизация както на международно, така и на регионално ниво. Например в Европейския съюз не само е възможно да се регистрират общоевропейски търговски марки, но и изискванията и обхватът на защита на националните търговски марки са много сходни във всички държави-членки на ЕС. Първата директива на ЕС, която хармонизира националното законодателство за търговските марки, е приета през 1988 г., докато през 1994 г. Е въведена система за търговски марки за целия ЕС, администрирана от това, което днес е Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (EUIPO).

Постигането на единна регистрация на търговска марка, валидна в целия ЕС, е успех на процеса на интеграция в ЕС.

Законът за търговските марки изминава дълъг път от началото си. Осигуряването на регистрация на търговска марка може да служи на собствените стратегически цели на компаниите, включително да се ползва от по-широка защита на ценни „обекти“, като например книги и герои. Можете да регистрирате заглавие на книга или име на герой като търговски марки.

Днес търговската марка дава възможност на бизнеса да създаде и защити идентичността си чрез нея. Търговската марка допринася за процъфтяването на бизнеса в съвреманната сложната и предизвикателна среда.

Защитата съгласно закона за търговските марки е възможна само когато са изпълнени всички съответни изисквания за регистрация. Необходимо е внимателно тълкуване и прилагане на принципите на търговската марка, включително условията, при които даден знак може да бъде защитен, за да може тази област на интелектуалната собственост да продължи да служи на целите си за защита както на търговци, така и на потребители – сега и в бъдеще.

Може да харесате още...