Интелектуална собственост – част от всеки етап от създаването на филма

интелектуална собственостОт всички права на интелектуална собственост, авторското право е свързващото звено в дейността на големите филмови компании.

То защитава автори или притежатели на права като възпрепядства трети лица да използват техните произведения без разрешение. Правенето на филми е начинание, което поражда много различни слоеве права, които са свързани с различни елементи на творчество – сценарий, музика, режисура и актьорско изпълнение.

Съответните права трябва да се лицензират, прехвърлят и документират, за да може продуцентът – лицето, чиято задача е да превърне творческите идеи в продаваема концепция – да претендира за собственост на филма, да набави необходимите средства, за да направи филма, както и да лицензира права за разпространение и така че да достигне до възможно най-широка публика.

Сценарият винаги се счита за оригинално произведение, от което произтичат права на интелектуална собственост. Правният статут на договор със сценариста варира в зависимост от съответното законодателство.

Опитният продуцент се стреми да придобие възможно най-много права, за да има свобода при вземането на решения, например за продължение на филма. Първоначалният притежател на авторски права, от друга страна, се стреми да запази някои от тях, например право за публикуване, права върху героите (ако той или тя желае да напише продължение) и др.

Една от задачите на продуцента е да намери правилния режисьор за филмовия проект и да преговаря с него относно условията на договора му. Споразуменията покриват широк кръг от въпроси и в зависимост от юрисдикцията, режисьора може да бъде посочен като автор и съпритежател на правата върху филм; като служител, който получава възнаграждение; или и като двете. Режисьорите често получават и приходи в резултат от разпространението на филмовото произведение.

При направата на един филм се сключват договори и с актьорите. Те могат да бъдат изключително сложни, тъй като покриват въпроси засягащи интелектуална собственост – прехвърляне на права, условия за наемане и т.н. Някои държави предоставят на актьорите изчерпателен набор от така наречените сродни права, докато в много други страни актьорите се наемат като служители и имат малки или никакви правомощия да договарят условия на договор и възнаграждение.

Търговските марки също са важна част от филмовото изкуство.

Филмовите студия често използват една търговска марка, за да си създадат отличителна идентичност и да изпъкнат на пазара. Заглавите на даден филм също може да бъде защитено като търговска марка. Регистрирането на различни филмови елементи като търговски марки може да отвори вратата към доходоносни лицензионни споразумения и мърчандайзинг, с които да се покрият разходите за производство и промотиране на филма.

Технологиите и иновациите имат огромно влияние върху създаването на филми. Те подобряват качеството и редуцират разходи и време. Цифровите технологии дават огромни възможности за специални ефекти, стимулират развитието на филмите в жанр научна фантастика и фентъзи. Цифровата технология помага на филмовите творци да изобразяват визуално въображаемите светове, които техните герои изследват.

Може да харесате още...