Доклад за интелектуалната собственост на Австралия

reportНа Световния ден на интелектуалната собственост 26-ти април, IPAustralia издаде втория доклад на Австралия  за интелектуална собственост, който включва следните изводи: „

• нарастващото търсене на правата върху интелектуалната собственост отразява световните тенденции, но смесени резултати сред австралийски жители ;

• по-голямата част от заявленията за патенти в Австралия са подадени от чуждестранни граждани, най-вече от САЩ;

• австралийците все повече отиват в чужбина – Азия и Китай, за да лансират нови търговски марки;

• най-бързо  нарастващ е броят на заявители на  марки от Китай ( с 20 % спрямо предходната година ), Швейцария ( 21% ) и Южна Корея (17 %);

• Австралия има добре функциониращa, силно уважавана система за интелектуална собственост и всички правилни компоненти на стабилна иновационна продуктивност. “

IPAustralia представя  анализ на данни, който отразява системата за интелектуална собственост на Австралия в сравнение с други страни, и подчертава значението на интелектуалната собственост за бизнеса и индустрията, която определя и позицията  на страната на международния пазар.

Може да харесате още...