hfhfhfhfhfh

Инициативите на www.ipbulgaria.com по повод на Световния ден на интелектуалната собственост бяха отразени от СОИС

IPBulgariaИнициативите на националния поратал за интелектуална собственсот www.ipbulgaria.bg по повод Световния ден на интелектуалната собственост – 26-ти Април бяха отразени от СОИС в секция „World IP Day 2008 – Activity report“.

Екипът на IPBulgaria работи за популяризирането на България като страна, която уважава и зачита интелектуалната собственост, като отчита значението ѝ за развитието на света около нас.

Повече за начина, по който инициативите на IPBulgaria бяха отразени може да намерите на сайта на СОИС, секция World IP Day 2008.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България; правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България; както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права; патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии.

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на 20-т двадесет годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...