Инициативите на www.ipbulgaria.com по повод на Световния ден на интелектуалната собственост бяха отразени от СОИС

IPBulgariaИнициативите на националния поратал за интелектуална собственсот www.ipbulgaria.bg по повод Световния ден на интелектуалната собственост – 26-ти Април бяха отразени от СОИС в секция „World IP Day 2008 – Activity report“.

Екипът на IPBulgaria работи за популяризирането на България като страна, която уважава и зачита интелектуалната собственост, като отчита значението ѝ за развитието на света около нас.

Повече за начина, по който инициативите на IPBulgaria бяха отразени може да намерите на сайта на СОИС, секция World IP Day 2008.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собстевност. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България; правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България; както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии свързани с авторското право, сродните на авторското право права; патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегралните схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговската тайна и трансфера на технологии.

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на 20-т двадесет годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...