Израел е извадена от Special 301

israelВедомството на търговските представители на САЩ съобщава, че Израел няма да бъде повече част от списъка с партньори с неадекватна защита на правата на интелектуална собственост.

Special 301: Съгласно Специални 301 разпоредби на търговското право на САЩ USTR трябва да идентифицира онези страни, които отричат адекватна и ефективна защита на правата върху интелектуална собственост или честен и справедлив достъп до пазара на лица, които разчитат на защитата на правата върху интелектуална собственост.

Да бъде част от “ Списък за наблюдение“ или „Списък за Приоритетно наблюдение “ по Специалните 301 разпоредби на USTR е знак, че дадената страна има проблеми със защитата на правата върху интелектуалната собственост във всички техни аспекти.

Ето защо, когато се забелязва напредък, въпросната страна преминава от “ Списък за Приоритетно наблюдение  в „Списък за  наблюдение“ и съответно е изключвана от Special 301, ако  продължава да полага усилия за решаване на проблемите и ако са налице положителни резултати.

След подписване на Меморандум за разбирателство със САЩ през 2010 г., Израел е показал значително подобрение на  патентната си система и  през септември 2012 г., е бил преместен от „Списък за Приоритетно наблюдение “ в “ Списък за наблюдение“.

Конструктивните действия на Израел продължават и днес, през 2014 г., както казва посланик Фроман, страната ще бъде извадена от Списъка за наблюдение на Special 301.

Може да харесате още...