Изменения в правилника за търговските марки и патенти

cipo, патентиКанадското Ведомство по интелектуална собственост  напомня, че  последните изменения на Правилника за търговски марки и на членове 16 и 17 от Правилника за дейността на Патентите влизат в сила от 1 април 2014 година.

CIPO  изтъква и следните регулаторни промени като най-интересни :

•  Признаване на до 12 месеца практически опит на лицата, които имат право да практикуват във Ведомство на търговски марки или патенти на друга държава.

• Въвеждане на единен набор от изисквания, по които всяко лице, което желае да регистрира или да пререгистрира името си в списъка на представителите по търговски марки, трябва първо да премине квалификационен изпит.

• Премахване на името на представител от списъка с представители по търговски марки или от регистъра на патентните представители, ако представителят не е платил таксата за подновяване в рамките на определения срок, или ако не отговаря повече на изискванията,  при които името му е било вписано в списъка или регистъра.

• Премахване на изискването, съгласно което съветът изпраща известие с искане на съгласието на представителя, преди да извади името му от списъка на представителите по търговски марки или от търговския регистър на патентните представители.


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патенти, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...