Етикети: OPIC

Изменения в правилника за търговските марки и патенти

Канадското Ведомство по интелектуална собственост  напомня, че  последните изменения на Правилника за търговски марки и на членове 16 и 17 от Правилника за дейността на Патентите влизат в сила от 1 април 2014 година....

Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Считано от 13 Януари  2014г., Канадското Ведомсто по интелектуална собственост актуализира списъка си от търговски марки, за да вземе предвид въведените от WIPO промени в седмото издание на класификацията. Виенската Класификация е международен стандарт,...