hfhfhfhfhfh

Злоупотреба с домейни нарушава интелектуална собственост

домейни, интелектуална собственостВ света има над 375 милиона имена на интернет домейни. С много от тях се злоупотребява за упражняване на дейности, нарушаващи интелектуална собственост.

Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO публикува обширен документ, в който ни запознава с предизвикателствата, пред които са изправени регистраторите. Посочват се и добри практики за предотвратяване на злоупотреба с имена на домейни за дейности, нарушаващи права на интелектуална собственост. Това са случаи, когато с ИС се злоупотребява чрез името на самия домейн (т.е. кибер сквотиране или типосквотиране) или когато името на домейна води до уебсайт, поддържащ дейности, нарушаващи ИС.

Категории бизнес модели, нарушаващи интелектуална собственост
  • ИС се използва неправомерно в имената на домейни – регистрация и използване на име на домейн, което е идентично или объркващо подобно на чужда търговска марка и където регистрацията и използването са недобросъвестни и с намерение по някакъв начин да се възползват от регистрацията и използването. При типосквотирането се регистрира домейн с минимална разлика (правописна грешка) спрямо имената на други домейни. Целта е да се улови и използва трафика, предназначен за оригиналните уебсайтове.
  • Името на домейна води до уебсайт, поддържащ дейности, нарушаващи интелектуална собственост – много бизнес модели, нарушаващи ИС, включително уебсайтове, търгуващи и/или предоставящи връзки към фалшиви стоки или пиратско съдържание, се управляват чрез интернет сайт, който се контролира от нарушителя. Такива уебсайтове, нарушаващи ИС, често пререгистрират предишно използвани имена на домейни, за да се възползват от популярността им.

Доброволното сътрудничество между институциите, регистриращи имена на домейни, притежателите на права на интелектуална собственост и правоприлагащите органи може да помогне за събирането на съответната информация и да ускори процедурите за ограничаване използването на имена на домейни, нарушаващи ИС. Притежателите на интелектуална собственост могат да споделят информация за домейни, нарушаващи техните права, с правоприлагащите органи чрез EUIPO IP Enforcement Portal (IPEP).

Пълния текст на анализа, извършен от Службата на ЕС за интелектуална собственост EUIPO може да бъде достъпен през Twitter страницата на организацията.

Може да харесате още...