Златна Книга на българските изобретатели

изобретатели

АКАДЕМИК ГЕОРГИ НАДЖАКОВ

Ст.н.с. д-р ИВАН МИТЕВ

НАЧО ПАПАЗОВ

Н.д.н академик АНГЕЛ БАЛЕВСКИ

Н.д.н. академик ЛЮБОМИР ЖЕЛЯЗКОВ

З.д.н. член-кор. проф. ИВАН ДИМОВ

З.д.н. проф. д-р инж. МИХАИЛ ГЕРАСИМОВ

З.д.т. д-р т.н. ст.н.с. I ст. инж. АЛЕКСАНДЪР ВЪЛЧЕВ

З.д.т. инж. ДИМИТЪР ПЕТРОВ

З.д.т. ст.н.с. II ст. инж. ГЕОРГИ МИТОВ

АКАДЕМИК ПАВЕЛ ПОПОВ

Н.д.н., чл-кор., проф. ИВАН ПОПОВ

Ст.н.с. II ст. инж. ДАВИД САМОКОВЛИЙСКИ

З.д. на здравеопазването, ст.н.с. I ст., инж. Д.м.н. ИВАН ДАСКАЛОВ

Заслужил лекар, чл.-кор., проф., д-р АЛЕКСАНДЪР ГЕРЧЕВ

З.д.н. проф. ХРИСТО ИВАНОВ

Проф. д-р. х.н. ПЕТЪР МАРКОВ

Н.д.н. акад. ИВАН КОСТОВ

З.д.н. доц. к.г.м.н. МИХАИЛ МАЛЕЕВ

БОГДАНА ЗИДАРОВА

инж. НИКОЛА БЕЛОПИТОВ

З.д.т. ст.н.с. инж. СТОЯН ЛЮЦКАНОВ

Заслужил фармацевт ст.н.с. инж. ИВАН АГАЙН

Инж. МИЛКО ДИМИТРОВ

ВЛАДИМИР ВРАНА

З.д.н. проф. к.т.н. инж. ДИМИТЪР БУЧКОВ

Д.м.н. проф. д-р АЛЕКСАНДЪР ДОЙЧИНОВ

К.м.н. д-р ВЕРА БЪЧВАРОВА

Д-р ГЕОРГИ МАНОЛОВ

Д-р ЯНКА МАНОЛОВА

З.д.н. член-кор. проф. НИКОЛА ТОДОРОВ

Ст.н.с 1ст. к.т.н. инж. ТОНИ ДРАГОМИРОВ

Проф., д.ф.н. ВЕЛКО ЗАЯЧКИ

Чл.-кор., проф., д.ф.н. ПАВЕЛ МАРКОВ

Ст.н.с. I ст., к.с.н ТОДОР РАЧИНСКИ

Ст.н.с. к.т.н. инж. ЛЮБОМИР ДАЧЕВ

Ст.н.с. 1ст., к.т.н., инж. ОГНЯН ЦЪРНОРЕЧКИ

З.д.н. проф. д.т.н. ИВАН МЛАДЕНОВ

Доц. к.ю.н. СИМЕОН ДЖЕЛЕПОВ

Проф. д.т.н. СТОЙЧО СТОЕВ

Ст.н.с. I ст. МАКСИМ БОЖИНОВ

З.д.н. Проф., инж. КИРИЛ ДИМОВ, Д.х.н.

Проф. инж. МИЛЧО НАТОВ, Д.х.н.

Ст. н.с. II ст. ВАСИЛ ВЪЛЧЕВ

Ст. н. с. I ст. СВЕТЛАНА ЗИКОЛОВА

Проф. инж. СТЕФАН ДИЧЕВ, Д. т. н.

Ст. н. с. АЛЕКСАНДЪР БОЙКОВ

Ст. н. с. I ст., к. х. н., инж. РАДОСЛАВ ВАХОВ

Ст. н. с. I ст., к. т. н., инж. ИВАН ЕНЧЕВ

доц. д-р ЙОТО СТОЯНОВ ТАНЧЕВ

д-р ЦВЕТАН ЕВСТАТИЕВ ЕВСТАТИЕВ

к. м. н. д-р ДИМИТЪР ЛУКОВ ДОРОСИЕВ

д-р ЖУЛИЕТА ПЕНЧЕВА ТОМОВА

д-р ГЕОРГИ НАЧЕВ ЦВЕТКОВ

Ст. н. с. к. т. н. ПАВЕЛ МАРКОВ МИНЧЕВ

к. м. н. д-р ДРАГА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

д. м. н. проф. д-р ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГЕРГОВ

д.м.н. проф. д-р МАРИЯ ТОДОРОВА ЦОНЕВА

Д-р ВЕСЕЛИН ПАВЛОВ ЩЕРЕВ

д. т. н. ст. н. с. I ст. инж. БОЯН МИЛАНОВ ПЕТКОВ

к. т. н. ст. н. с. инж. ЕМИЛИЯН ТОШЕВ СЪСЛЕКОВ

к. т. н. ст. н. с. инж. ИЛИЯ ТОСЕВ ТОСЕВ

инж. ВЛАДИМИР ВЕТОВ ГЕНЕВСКИ

Проф. д-р. АННА ТОДОРОВА ЕЛЕНКОВА

Гл. асистент к.м.н. д-р МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МАВРУДИЕВА

Гл. асистент д-р КОЛЬО МАРИНОВ БОЯНОВ

Ст. асистент д-р ДЕЛЯНА ХРИСТОВА ДАСКАЛОВА

Гл. асистент д-р ЗОЯ КУНЕВА ВАСКОВА

Д-р ТЕОДОР МАРКОВ ГАРНИЗОВ

Ст. н. с. II ст., инж. РУМЕН ПЕТРОВ ДОБРЕВ

Проф. д-р ДИМИТЪР АСЕНОВ ДЖЕРОВ

д-р ВИОЛЕТА КИРИЛОВА МАНОВА

Ст. н. с. II ст., д-р ГЕОРГИ БОНЕВ СТОИМИРОВ

Ст. н. с. II ст., д-р НИКОЛАЙ МАТЕЕВ МАТЕВ

Ст. н. с. II ст., д-р ХРИСТОСКО ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

Ст. н.с., инж. ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

Ст. н.с., инж. ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ МЕДНИКАРОВ

Ст. н. с. I ст., д.ф.н. НИКО ЛА ВАСИЛЕВ СЪБОТИНОВ

Проф. член-кореспондент на БАН, д.м.н. ЙОВЧО БОЯНОВ ТОПАЛОВ

Академик ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИШЕВ

Проф. д.т.н. ХРИСТО БОРИСОВ АБАДЖИЕВ

Проф. д.х.н. ЛИЛЯНА СПИРИДОНОВА НАТОВА

Проф., д.т.н. ПЕТЪР ХРИСТОВ НОВАКОВ

Ст. н. с. I ст. д.м.н. ХРИСТОФОР ДИМИТРОВ ДИМОВСКИ

Проф. д.т.н. ЦОЛО ВЪЛКОВ РАШЕВ

Проф. д.фарм.н. РАХАМИН ДАНИЕЛ ШЕКЕРДЖИЙСКИ

Проф. д.т.н. МАРИЯ АНГЕЛОВА БАЛТАДЖИЕВА

Проф. д.б.н. ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ

Проф. д.фарм.н. ЛИЛЯНА НАУМОВА СТАНОЕВА

Проф. д.т.н. ЧАВДАР СТАНОЕВ РУМЕНИН

ТОДОРКА АЛЕКСАНДРОВА МИЛКОВСКА – ДИМИТРОВА

Ст.н.с. II ст. АТАНАС ВЛАДИМИРОВ КАРАКАШЕВ

Проф. д.т.н. СТЕФАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА – БОЧЕВА

Проф. д.м.н. ИВАН БОРИСОВ МАТЕВ

Проф. д.р ЕМИЛ НАКОВ ПАВЛОВ

Д-р. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

Академик ИВАН НИКОЛОВ ЮХНОВСКИ

Академик ВАСИЛ СТОЯНОВ СГУРЕВ

Член – кореспондент ЕМАНУИЛ НИКОЛАЕВ КАРАНОВ

Ст.н.с. I ст. д.т.н. НИКОЛА БОРИСОВ ДЖАБАРОВ

Ст.н.с. I ст. д.т.н. ЕНЧО НИКОЛОВ ПОПОВ

Ст.н.с. I ст. д.м.н. МИХАИЛ ИВАНОВ СЪМНАЛИЕВ

Ст.н.с. д-р ГАРО ХУГАСОВ МАРДИРОСЯН

Ст.н.с. КРУМ МИХАЙЛОВ КОЛЕНЦОВ

Проф. д.т.н. НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ КОЛЕВ

Проф. д-р ГЕОРГИ КОСТОВ ПЕТКОВ

Проф. д.т.н. НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ДИМОВСКИ

ХРИСТО ИВАНОВ ДИЧЕВ

Проф. д.м.н. д-р ВАНГЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АЗМАНОВА

Д-р ДЕНЬО ЦОНЕВ АЗМ4НОВ

Инж. ДОБРОМИР ХАРАЛАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

Д.м.н. ст.н.с. I ст,. ц-р АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГЪЛЪБОВ

Ст. н.с. д-р АНТОН ИВАНОВ НАКОВ

Академик ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

Ст.н.с. НЕДЛЧО ГЕНОВ ПЕТКОВ

Проф. д.т.н. ВИТАН БОРИСОВ ГЪЛЪБОВ

Доц. д-р НИКОЛАЙ ПЕТКОВ СИМЕОНОВ

Проф. д.т.н. МИНЧО САВОВ МИНЧЕВ

Ст.н.с. ХРИСТО ПЕТРОВ ДАСКАЛОВ

Проф. д.т.н. КРАСИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

Проф. д-р ИВАН КРЪСТЕВ ГЛАВЧЕВ

Доц. д-р. СТЕФАН ТОДОРОВ БАРУДОВ

Ст.н.с. ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АБАДЖИЕВ

МИХАИЛ КОДЖАБАШЕВ

Н.с. I ст. САВЕЛИНА ИВАНОВА ШОПОВА

Проф. дн. инж. САВА ИВАНОВ КОНТРОВ

Доц. д-р ПЕТЪР ДОНЧЕВ ДИНЕВ

ТОДОР ИВАНОВ МАКЕДОНСКИ

Член – кореспондент СТЕФАН ВОДЕНИЧАРОВ

Ст.н.с. I ст., д.т.н. БОЖИДАР ЧОРБАНОВ

Доц. д-р инж. АНГЕЛ ПАЧАМАНОВ Доц. д-р инж. НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ Ст.н.с.д-р НИКОЛАЙ ЦЕНОВ Проф. СЛАВЧО КИРИЛОВ РАКОВСКИ

Член кореспондент, проф. ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КЛИСУРСКИ Академик ЦЕНО СТОЯНОВ ХИНКОВСКИ Проф. д-р БОРИСЛАВ БОРИСОВ

Старши научен сътрудник I степен дтн инж. ИВАН НЕДКОВ Старши научен сътрудник-с II степен д-р инж. ТРАЯН ТРАЯНОВ Старши научен сътрудник I степен дтн ВЕНКО БЕШКОВ Инж. КОЛЬО КОЛЕВ Ст.н.с. дфк НИКОЛАЙ ВУЧКОВ


Предоставено с любезното съдействие на Председателя на патентно ведомство на Република България – Проф. Камен Веселинов

Може да харесате още...