hfhfhfhfhfh

Опасност от незаконни пестициди – голяма конференция на OHIM

В края на ноември, Европейската обсерватория за нарушения на правата върху интелектуалната собственост и Европол проведоха съвместна конференция в централата на Ведомството за европейски марки и дизайни във връзка с използването на незаконни пестициди.

Конференцията бе съорганизирана със съдействието на Европейската комисия, Евроюст, Звеното за съдебно сътрудничество на Европейския съюз и OLAF, Европейска служба за борба с измамите.

Представители на правоприлагащи организации от 25 страни членки на Европейския съюз, плюс Исландия, Хърватска и Австралия, се присъединиха към експерти от Европейската комисия, както и представители на бизнеса, за да обсъдят заплахата от тези незаконни продукти, и как да им се противодейства.

Повече подробности за проведените разговори, както и видео от конференцията, можете да откриете на сайта на OHIM.

Може да харесате още...