hfhfhfhfhfh

Закрила на 3D търговски марки в ЕС

3D търговски маркиПравото в сферата на търговските марки и обхватът на закрила на една търговска марка се разширяват експоненциално през последните десетилетия. Днес повечето знаци могат да бъдат регистрирани като марка. Това включва единични цветове, форми, звуци, миризми, видеоклипове, холограми и дори жестове.

В много страни са регистрирани многообразие от нетрадиционни търговски марки. Търсенето в националните регистри води до дълги списъци с тези обекти на интелектуална собственост. Международната асоциация за търговските марки INTA публикува интересен и изчерпателен материал по темата, от който научаваме последните новости в тази област.

Съдът на Европейския съюз (CJEU) създаде прецедент относно 3D търговски марки в правото на ЕС. Член 4 от Регламент 2017/1001 на ЕС за търговските марки позволява регистрирането на 3D марки, при условие че те са отличителни и могат да бъдат „представени в регистъра по начин, който позволява на компетентните органи и обществеността да определят ясния и точен предмет на защита, предоставен на неговия собственик.“

Това обаче не винаги е така, тъй като има няколко абсолютни основания за отказ или недействителност на такива търговски марки съгласно член 4 от Директива (ЕС) 2015/2436 и член 7 от Регламент (ЕС) 2017/1001. Включват знаци, състоящи се изключително от формата или друга характеристика, произтичаща „от естеството на самите стоки или даваща значителна стойност на стоките, или знак, който е необходим за постигане на технически резултат“ за въпросните стоки.

3D или търговски марки за форма не се възприемат като конвенционални търговски марки и по принцип могат да бъдат регистрирани, стига да могат да бъдат представени графично и да различават продуктите или услугите.

В свое решение по дело T573/18 Съдът на ЕС отбелязва, че 3D търговски марки, състоящи се от формата на самия продукт, се оценяват по същите критерии като всички останали търговски марки. Това се извършва в две стъпки: първо, оценка във връзка със стоките или услугите, за които е подадена заявка за регистрация и второ, по отношение на възприятието от страна на потребителите. Съдът подчертава, че съответното обществено възприятие може да се различава, тъй като то не е задължително независимо от външния вид на продукта, който се обозначава.

Източник: INTA

Може да харесате още...