Закрила на интелектуална собственост при спортни събития и защита на организаторите

права на интелектуална собственостКомисията по правни въпроси на Европейския парламент изложи препоръки за справяне с незаконното предаване на спортни събития и защитата на права на интелектуална собственост на техните организатори.

Права на интелектуална собственост

Докладът на Комисията подчертава необходимостта от подобряване на съществуващата рамка за прилагане на права на интелектуална собственост за спортни събития на живо, за да се отрази специфичния характер на излъчванията на живо. Прилагането на права за излъчване е важен източник на приходи за организаторите. Евродепутатите припомнят, че спортните събития като такива не подлежат на закрила на авторски права. Законодателството на ЕС не предвижда конкретно право за организаторите на спортни събития.

Премахване на незаконно съдържание в реално време

Евродепутатите призовават за по-нататъшно хармонизиране на съществуващите правила за процедурите по предизвестие и премахване на съдържание в контекста на Закона за цифровите услуги. Настоящото законодателство трябва да бъде допълнително изяснено и да бъдат приети конкретни мерки, които да отразяват краткосрочната стойност на спортните събития на живо и да позволяват премахването на незаконни спортни предавания в реално време.

Онлайн посредниците ще трябва да премахнат или деактивират неправомерни излъчвания „незабавно или възможно най-бързо и във всеки случай не по-късно от 30 минути от получаването на известието от притежателите на права или от сертифициран доверен флагър“, се казва в проектодоклада.

Докладът подчертава, че тези мерки трябва да са насочени само към незаконни излъчвания, за да не доведат до произволно или прекомерно блокиране на съдържание с легално защитена интелектуална собственост. Трябва да бъдат пропорционални, по-специално за малкия бизнес, МСП и стартиращите предприятия. Необходимо е и да позволяват достъп до съдебни средства за защита, включително закрила на основни права и лични данни.

Проектодокладът подчертава важната социална, културна и икономическа роля на спорта и непрекъснато развиващите се технологии, които правят онлайн спортните събития по-лесно достъпни за обществеността. Налице е обаче и нарастване на тяхното незаконно предаване онлайн в и извън ЕС. Неправомерните действия, нарушаващи права на интелектуална собственост водят до значителни икономически щети. Не трябва и да се забравя, че нарастват рисковете за потребителите онлайн (напр. кражба на самоличност и злонамерен софтуер).

Източник: Пресслужба на ЕП

Може да харесате още...