ЕС: Нови правила за етикетиране на храните

етикетиране

Считано от 13 декември 2014 г., новите европейски правила за етикетиране на храните, приети от Европейския парламент и Съвета през 2011 ще гарантират, че потребителите получават по-ясна, по-точна  информация за съдържанието на храните, която ще им помогне да направят информиран избор.

Ключови промени:
  • Подобрена четливост ( минимален шрифт за задължителната информация);
  • По-ясно и хармонизирано представяне на алергени ( например соя, ядки, глутен);
  • Задължителна информация за алергени за неопакованата храна, включително в кафенета и ресторанти;
  •  Задължителна информация за произход на прясно месо;
  • Същите изисквания и за онлайн етикетиране и продажба от разстояние ;
  • Списък на специално създадените наноматериали в съставките;
  • Конкретна информация за растителен произход от рафинирани масла и мазнини;
  • Строги правила за предотваряване на заблуждаващите практики;
  • Указания за необходимоста от заместващи съставка при „имитиращи продукти“;
  • Ясна индикация за размразените продукти.

IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...