Естония се присъедини към e-Learning семейството

estonia-flagСчитано от 12 юли 2013г., Естония се присъедини към инструмента за онлайн обучение за малки и средни предприятия e-Learning, разработен в рамките на Фонда за сътрудничество. Това последно приемане прави общия брой ведомства по интелектуална собственост, които използват e-Learning за МСП – 11. Инструментът се използва от ноември 2012г. Достъпен е онлайн безплатно на адрес www.tmdn.org на тринадесет европейски езика, и предлага практически и съкратено обучение по интелектуална собственост за малки и средни предприятия и предприемачи.

Източник: Ведомство за европейски марки и дизайни


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...