Парламентът одобри правила за единна патентна система в ЕС

патентна системаЕвропейските изобретатели най-сетне ще могат да получават ЕС патент. След повече от 30 години преговори, новият режим ще намали разходите за патенти на ЕС с до 80%, което го прави по‑конкурентоспособен в сравнение със САЩ и Япония. Депутатите намалиха разходите за малки фирми съобразно техните нужди, в компромисно споразумение със Съвета, одобрено от Парламента във вторник.

В три отделни гласувания (за единен патент, езиков режим и единен патентен съд) членовете на ЕП одобриха законодателния „пакет“, регламентиращ ЕС патента.

„Интелектуална собственост не трябва да спира до границите. Пътят към въвеждането на европейски патент бе дълъг и пълен със спънки, но в крайна сметка си струваше усилията“, заяви Bernhard Rapkay (С&Д, Германия), докладчик за единната патентна система, по време на дебат във вторник сутринта. „Днешният вот е добра новина за икономиката на ЕС, и по-специално за европейските малки и средни предприятия (МСП)“, добави той.

Днешният европейски патентен режим „е на практика данък върху иновациите“, заяви Raffaele Baldassarre (ЕНП, Италия), докладчик за езиковия режим на единната патентна система. „Мерките за пълно възстановяване на разходите за превод за МСП и за осигуряването на допълнителна правна защита в случай на фалшифициране бяха въведени по настояване на Парламента“, добави той.

Председателят на комисията по правните въпроси и докладчик за международното споразумение за създаването на единен патентен съд Klaus-Heiner Lehne (ЕНП, Германия) заяви: „Хора в Китай ни казват, че не можем да имаме единен пазар без единен патент.“ С новите правила „много препятствия пред МСП ще бъдат преодолени“, добави той.

По-ефективна и евтина защита

Новият патент ще бъде по-евтин и по-ефективен от сегашните системи за защита на изобретенията на физически лица и компании. Новият режим ще осигури автоматично единна патентна защита във всички 25 участващи държави членки, намаляване на разходите за фирмите в ЕС, а оттам и повишаване на тяхната конкурентоспособност. Когато новата система влезе в сила, ЕС патентът може да струва само 4725 евро, в сравнение с необходимите днес средно 36 000 евро, смята Европейската комисия.

Как се кандидатства за нов патент?

Всеки изобретател ще бъде в състояние да подаде заявление към Европейската патентна организация (ЕПО) за единен ЕС патент, валиден във всички участващи 25 страни членки на ЕС. Патентите ще бъде достъпни на английски, френски и немски език. Кандидатурите ще трябва да бъдат подавани също на един от трите езика. Ако са изготвени на друг език, те ще трябва да бъдат придружени от превод.

Как Парламентът помогна за намаляване на разходите

Парламентът гласува разходите за преводи да бъдат напълно възстановявани за базираните в ЕС малки и средни предприятия, организации с нестопанска цел, университети и публични научноизследователски организации.

Той също така гарантира, че таксите за подновяване, които представляват съществен дял от общите разходи, ще се определят, като се вземат предвид специфичните нужди на малките фирми, така че те да имат по-ниски разходи.

Влизане в сила

Международното споразумение за създаване на единен съд за патентите ще влезе в сила на 1 януари 2014 г. или след като тринадесет държави членки го ратифицират, при условие, че Великобритания, Франция и Германия са сред тях. Другите два закона ще влязат в сила от 1 януари 2014 г., или от датата, на която международното споразумение влиза в сила, в зависимост от това коя от двете дати е последна. Испания и Италия в момента са извън новия режим, но може да решат да се присъединят по всяко време.

Може да харесате още...