ЕПВ е в търсене на нов президент

ЕПВАлисън Браймлоу,  настоящ президент на ЕПВ, няма да има втори мандат, след като изтече три годишният ѝ договор, в края на 2010г.

Говорителят на Европейското патентно ведомство заяви, че г-жа Браймлоу е уведомила чрез имейл служителите във ведомството , за нейното решение.

Сега държавите- членки ще започнат процес по намирането на нейн приемник.

Jesper Kongstad, оглавяващ ПВ на Дания и заместник председател на Административния Съд на ЕПВ, състоящ се от представители на ПВа на всички държави-членки, каза  че Административния Съд ще обсъди на своето следващо събрание в Мюнхен през Юни уреждането на въпроса с търсенето на нов президент.

Един от разискваните въпроси, които Съдът трябва да уреди е свързан с това, какъв ще е периодът от време на управлението на президента, както и процедурите по неговото / нейното назначаване.

 Kongstad заяви, че има „доста кандидати в предвид”, но въпреки това не може да каже от коя страна ще бъде новият президент.

„Всяка делегация ще направи свое вътрешно обсъждане”, каза още Kongstad. „Нека се има в предвид, че това е доста чувствителен, политически въпрос” .

Source: www.managingip.com 

ЕПВ

Основано през 1977 г. с Европейската патентна конвенция. Централа в гр. Мюнхен, Германия и филиали в Хага, Берлин и Виена.

Дейността на Европейското патентно ведомство е свързана с обработването и издаването на европейски патенти. В ЕПВ е възможно да бъде подадена патентна заявка на един от трите официални езици (английски, френски и немски) и да се получи европейски патент с действие в една, няколко или всички държави-членки, като целта е да се постигне единна патентна закрила.

Може да харесате още...