Електронният подпис, задължителен

Електронният подпис, задължителен при онлайн подаване на жалби до КЗПЕлектронният подпис, задължителен при онлайн подаване на жалби до КЗП

На своя сайт, Комисия за защита на потребителите съобщава, че от 1 септември 2011г. оплаквания до Комисията могат да се подават по електронен път само през съответния електронен формуляр, със задължително използване на електронен подпис.

Изискването за електронен подпис се налага след последните промени в Закона за защита на потребителите (ЗЗП) в сила от 01.03.2011г., според които върху всички писмени оплаквания на потребителите трябва да бъде положен подпис на подателя. Жалби, сигнали и предложения без подпис няма да бъдат разглеждани.

Освен по електронен път, жалби до КЗП могат да се подават на хартиен носител (всеки делничен ден от  9.00 до 17.30 часа в офисите на регионалнитеп подразделения на КЗП), както и на националния телефон на потребителя 0700 111 22, който работи денонощно.
Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Източник: КЗП

Може да харесате още...