Обществени консултации за Стратегически план 2020 на Ведомството за европейски марки и дизайни

европейски марки и дизайниСтратегическият план на Ведомството за европейски марки и дизайни 2011-2015 вече е към края си и е време да се продължи работата, която е свършена и да се разработи стратегия за бъдещето. OHIM стартира консултации за Стратегически план 2020. Целта на тези публични консултации е да се търсят предложения и идеи от всички заинтересовани страни и широката общественост относно визията и стратегическите цели, определени от OHIM за следващите години.

Въпреки че през последните години бе извършено много, създаването на Европейската мрежа за търговски марки и дизайни се оказа доста успешно, бъдещето ще продължи да поставя предизвикателства пред Ведомството.

Дейността на OHIM ще бъде повлияна от финансовите ограничения, наложени с Многогодишната финансова рамка, приета от институциите на ЕС за 2014-2020, в отговор на продължаващите строги икономии в Европейския съюз. Освен това, необходимостта от ресурси поради новите компетенции, като Европейската обсерватория за нарушения на правата на интелектуална собственост, увеличения брой заявки за марка и дизайн на Общността, както  предложената реформа на системата на европейските марки, допълнително отправят предизвикателство към начина, по който работи OHIM.

Сега, когато Обсерваторията вече е напълно интегрирана в OHIM, повече следва да се направи за насърчаване на информираността и познаването на системите за интелектуална собственост сред потребители, служители във ведомства за интелектуална собственост, митнически служители, полиция, съдии, учени и обществото като цяло.

Накрая, тъй като бизнесът все повече търси поле за растеж извън Европейския съюз, Ведомството за европейски марки и дизайни ще си сътрудничи с Европейската комисия, за да се осигури подкрепа за европейските компании, особено на малките предприятия и да им помогне да се конкурират на световния пазар и да упражняват своите права на интелектуална собственост.

OHIM кани всички заинтересовани страни да се запознаят с Основни принципи на Стратегически план 2020 и да дадат обратна връзка. Консултациите продължават до 23-ти февруари, а как да се включите можете да научите на уеб сайта на OHIM. Резултатите ще бъдат обобщени и публикувани отново на сайта на ведомството.

Може да харесате още...