143та среща на Административния съвет на Европейската патентна организация

Европейската патентна организацияАдминистративният съвет на Европейската патентна организация проведе своята 143та среща на 25 и 26 март 2015г.

Съветът разгледа въпроса за социалния климат в ЕПВ. След задълбочено обсъждане, Съветът реши да даде най-висок приоритет на възстановяването на социалния диалог. Съветът се съгласи да отговори на отдавнашен проблем в организацията – официалното признаване на синдикатите в правната рамка на ЕПВ. Председателстващият срещата и Президентът на ЕПВ излязоха със съвместно изявление, което съдържа покана за такова възобновяване на диалога. Съвсем скоро, синдикатите ще бъдат поканени на работна среща с представители както на Съвета, така и на Европейското патентно ведомство, която ще се проведе през април.

По време на срещата бе осъществен и обмен на гледни точки относно предложената структурна реформа в Апелативния борд. Целта на реформата е да се гарантира независимостта на Бордовете и да се затвърди възприемането на техната автономност, в рамките на Европейската патентна конвенция. Съветът изрази принципната си подкрепа за представената политика. Първите конкретни предложения ще бъдат разгледани и подадени за решение на следващото заседание на Съвета, през юни 2015г. Тези предложения ще трябва да се вземат предвид становищата, получени в резултат на широки консултации със заинтересованите страни, които ще стартират скоро.

Съветът подчерта значението на прозрачната, ефективна и последователна комуникация по цялостната стратегия, изготвена за посрещане на предстоящите предизвикателства.

Източник: ЕПВ

Може да харесате още...