Директива за осиротели произведения

осиротели произведения„Днешното приемане на Директивата за осиротели произведения е значимо постижение в опитите ни да създадем единен дигитален пазар. То ще позволи лесния онлайн достъп на гражданите до културното ни наследство. Бързият и успешен резултат от законодателния процес и широкият консенсус, постигнат както в Съвета, така и в Европейския Парламент, доказват, че работейки заедно можем да се споразумеем относно мерки, които да гарантират, че правилата на ЕС за защита на авторските права са адекватни в днешната дигитална ера. Наред с други постижения като Европейския Меморандум за Разбирателство, които имат за цел да улеснят масовата цифровизация на изчерпани книги, тази Директива в още една стъпка в улесняването на лицензирането и онлайн достъпа до културното наследство.“ Комисар Барние

Осиротелите произведения са творби, които са със защитени авторски права, но чиито създатели не могат да бъдат установени или открити. Новата Директива (2012/28/UE of 25 October 2012) за осиротели произведения ще предостави на европейските библиотеки, архиви, институти за филмово наследство, обществени радио-и телевизионни оператори и други организации, действащи в обществен интерес, подходящата законова рамка за предоставяне на онлайн трансграничен достъп до осиротели произведения, намиращи се в техните колекции. Директивата е централен елемент от стратегията на Комисията да създаде рамка, позволяваща използването на интелектуална собственост, обявена през май 2011г.

Приемането от Съвета отбелязва последната стъпка на законодателната процедура. След тристранното споразумение от миналия юни, Парламентът одобри директивата с много голямо мнозинство на своята пленарна сесия през септември.

Официално Директивата ще влезе в сила през седмиците, последващи публикацията в Официалния журнал на Европейския съюз. Страните членки ще имат две години да я отразят в националните си законодателства.

За повече информация: http://ec.europa.eu

Може да харесате още...