Димитър Маджаров е носител на Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Награда за принос в развитието на интелектуалната собственостВсяка година Националният портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg (https://ipbulgaria.bg) обявява своята награда за личност или организация, които имат съществен принос в развитието на интелектуалната собственост в България. Тази година наградата се определя за приноса на г-н Димитър Маджаров, собственик и управител на „Димитър Маджаров“ ООД за неуморната му работа за утвърждаване на българските географски означения и храни с традиционно специфичен характер за месни и млечни продукти. 

Заедно с други месопреработващи компании той активно настоява и вярва в утвърдените въвФиле елена - географски означения времето български традиционни наименования на местини продукти и полага усилия за признаването им на Европейския пазар. „Филе Елена“, „Луканка Панагюрска“, „Роле Трапезица“, „Пъстърма – говежда“ и „Кайсерован врат Тракия“ са регистрирани наименования с традиционно-специфичен характер по смисъла на европейското законодателство. Г-н Димитър Маджаров работи за утвърждаване на наименованията и за създаването на разпознаваемия им облик на външните за България пазари. 

„Димитър Маджаров“ ООД е едно от малкото предприятия, които твърдо застават зад националната кауза – запазване на „Българско кисело мляко“ и „Българско саламурено сирене“ като европейски географски означения.

Административно недоразумение или национално безотговорно поведение на държавните институции, в частност патентно ведомство, доведе до отписване на българските географски означения за храни от българския държавен регистър и международния регистър на регистрираните географски означения. Българските институции пропускат периода за внасяне на документацията на вече регистрираните и международно признати географски означения и не провеждат дипломатически разговори в интерес на националното производство. Подход, който е използван успешно от други страни членки на ЕС със значими географски означения.  Въпреки този тежък удър за българските млекопроизводители, група български фирми, между които Зоров, Маджаров работят усърдно, събират документи, изследвания и подават заявления за нови регистрации на „изпуснатите“ български географски означения като европейски. 

Значението на защитените географски означения за успешното представяне на хранителните продукти на наситения европейски пазар е успешна стратегия на много Европейски страни. Произхода, географската специфика, гарантираното качество и човешките традиции са характеристики, които  се запомнят от потребителите и изграждат привързаност и разпознаваемост.

Кампанията на Европейската комисия за промотиране на европейските знаци за географски наименования –  Защитено наименование за произход, Защитено географско указание, Географско указание за спиртни напитки и ароматизирани вина, Храна с традиционно специфичен характер; прави тези продукти разпознаваеми и интересни за потребителите. Целта на политиката за качество на ЕС е да се осигури защита на наименованията на определени продукти, за да се популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход и традиционните умения, използвани при тяхното производство.

Димитър Маджаров - Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост

Димитър Маджаров

Националният портал за интелектуална собственост IPBulgaria.bg определи г-н Димитър Мажджаров за носител на Награда за принос в развитието на интелектуалната собственост в България и по този начин подчертава важното значение на защитените географски означения за националната стратегия за подкрепа на интелектуалната собственост и ролята им за МСП.

Може да харесате още...