Десето издание на Ницска класификация

Ницска класификацияОт 1-ви януари 2012г., OHIM ще започне прилагането на Ницска класификация. Заявки, подадени преди тази дата няма да бъдат рекласирани, дори ако заявителят подаде съответното искане. Също така, при подновяване няма да бъдат рекласирани и заявки, подадени преди тази дата.

Базите данни на Ведомството и публикациите на заявки за марка на Общността в Бюлетина ще бъдат съответно адаптирани и ще отразяват 10-тото издание от 1-ви януари следващата година за марки, подадени от тази дата.

Във връзка с прилагането на Ницска класификация, Комюнике No 1/11 на Президента на Ведомството от 31 октомври 2011г. може да бъде прочетено на сайта на OHIM http://bit.ly/v5RYvO.

Източник: OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

Може да харесате още...