Декларация на ООН за правата на коренното население

DimitrinaПрез последните десетилетия се открояват редица постижения на науката и медицината,  до които всъщност се е достигнало посредством контактуване с определени малки местни общности или коренното население на дадена територия. Традиционните знания, които тези общности притежават и разкриват пред редица изследователи са довели до напредъка на изследователската дейност, но и до икономическото облагодетелстване на редица заинтересовани лица и институции. Въпреки това, редки са случаите, когато въпросната общност е била облагодетелствана под каквато и да е форма за разкриването на тези традиционни знания. Това  провокира през 2007г. създаването на Декларацията на обединените нации за правата на коренното население.

В Чл. 31 от тази декларация се признава правото на коренното население срещу всякакви форми на дискриминация  и цели да насърчи взаимното уважение и хармонични взаимоотношения между местните народи. Член 31 гласи, че „коренното население има правото да поддържа, контролира, опазва и развива своята интелектуална собственост върху културното си наслдство, традиционните знания и формите на културно изразяване.” Самата декларация можете да намерите на следния интернет адрес:

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf

Не винаги обаче правата и интересите на дадената общност, споделила своите традиционни знания, остават неоценени и невъзнаградени. Подобен е случаят с растението “arogyapacha“, за което научаваме благодарение на местното население – племето Кани,  на Западните Гати, област Керала, Индия. Самото растение има анти-стрес и имуностимулиращи свойства, а също така увеличава издръжливостта, облекчава умората, помага за контрол на тумори и активира естествените защитни сили на организма. Изследователят Д-р Пушпангадан създава от него краен продукт, който наричат  „Jeevani„, което означава „дарител на живот.“ Д-р Пушпангадан (Dr Pushpandagan) и неговия екип не приемат за даденост ролята, която традиционните знания на племенната общност изиграват в тяхното откриване на укрепващия и ободрителен ефект на растението “arogyapacha“ и сключват спогодба за споделяне на ползите с племето Кани. Ето защо през Ноември 1997г. с помощта на Изследователския институт към тропическата ботаническата градина е образуван тръст, състоящ се от 9 члена на племето Кани. Сред целите на този тръст са:

увеличаване на благосъстоянието и развитието на хората от племето Кани;

изготвяне на регистър на биологичното разнообразие;

документиране на базата от традиционни знания на племето;

насърчаване на устойчивото използване и опазването на биологичните ресурси.

Част от средствата от тръста са използвани за различни проекти, сред които инсталиране на телефонна кабина и  създаване на застрахователна схема за племето.

Може да харесате още...