Глоба за Топлофикация София

Глоба за Топлофикация София за злоупотреба с господстващо положение кзкГлоба за Топлофикация София за злоупотреба с господстващо положение

Комисията за защита на конкуренцията установи, че „Топлофикация София” ЕАД е извършило нарушение на чл. 21 от ЗЗК, изразяващо се в злоупотреба с господстващо положение на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в сгради етажна собственост (СЕС). Нарушението може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне интересите на потребителите, като възпрепятства навлизането на нов конкурент на пазара за дялово разпределение на топлинна енергия на потребители в СЕС. Комисията наложи имуществена санкция на дружеството в размер на 338 094 (триста тридесет и осем хиляди и деветдесет и четири) лева.
„Топлофикация София“ ЕАД е предприятие с господстващо положение на регионалния пазар на продажба и пренос на топлинна енергия за битови нужди, като в същото време участва и на пазара на дялово разпределение на топлинна енергия между потребители в СЕС и се явява конкурент на подателя на искането „ПМУ Инженеринг” ООД.
Проучването установи, че Топлофикация София е злоупотребило с господстващото си положение, като е забавило навлизането на своя нов конкурент на пазара на предоставяне на услугата дялово разпределение на топлинна енергия. В продължение на 3 месеца (14.12.2011 г. – 14.03.2012 г.) топлопреносното предприятие е отказало да сключи договор с “ПМУ Инженеринг” ООД за извършване на услугата, като междувременно е предприело действия за привличане на клиентите на своя конкурент и за придобиване на права за работа със съответния модел уреди. В писма до потребителите, в които предлага услугите си, „Топлофикация София” ЕАД не ги информира, че е необходимо да сменят уредите си „Минол Местехник“, които единствено “ПМУ Инженеринг” ООД може да отчита, с нови – „Сименс“ или „Сенсус“, в случай на избора му за топлинен счетоводител.
Санкцията е формирана въз основа на приходите на дружеството от дялово разпределение на топлинна енергия за 2011 г. Комисията освен това е взела под внимание тежестта и продължителността на нарушението и прекратяването му в хода на производството, веднага след намесата на КЗК.

Може да харесате още...