hfhfhfhfhfh

Времетраене на сродните права

Срокът за който се признават сродните права е ограничен по време. Той е определен със закон и не може да се съкращава или удължава. Като правило срокът е 50 години, изчисляван от началото на годината, която следва годината на настъпване на определено събитие:

  • при артистичните изпълнения – публикуването на записа на изпълнението, а когато записът не е бил публикуван или изпълнението не е било записано – неговото изпълнение;
  • при звукозаписите – разгласяването на звукозаписа, а когато той не е разгласен – от осъществяването му;
  • при филмите и други аудиовизуални произведения – от разгласяването на филма, а когато той не е бил разгласен – от създаването му;
  • при програмите на радио- и телевизионните организации – от първото излъчване или предаване на програмата.

Може да харесате още...