Актуализиране на Виенската класификация – седмo издание

Виенската класификацияСчитано от 13 Януари  2014г., Канадското Ведомсто по интелектуална собственост актуализира списъка си от търговски марки, за да вземе предвид въведените от WIPO промени в седмото издание на класификацията.

Виенската Класификация е международен стандарт, управляван от  WIPO, който цели да класифицира фигуративните елементи на търговските марки. Нейната структура е основана на йерархична система, според която се класифицира всеки графичен елемент на дизайн на търговска марка и му се дава цифров код.

Канадското Ведомство по интелектуална собственост припомня и, че прилагането на този стандарт от 2003г., помага за  класифицираното търсене  онлайн на фигуративни елементи на търговски марки в канадската база данни на търговските марки.

Може да харесате още...