Ведомството за европейски марки и дизайни набира специалисти

ohim марки и дизайниЗа да бъдат постигнати целите за високи постижения, посочени в стратегическия план на Ведомството за европейски марки и дизайни, за OHIM от съществено значение е привличането и ангажирането на висококвалифициран персонал от конкурентния пазар на труда.

Планът за работната сила, утвърден от Административния борд и Бюджетната комисия на Ведомството за европейски марки и дизайни, има за цел да бъдат наети 66 служители в областта интелектуална собственост през периода 2014-2017г.

В тясно сътрудничество с Европейската служба за подбор на персонал, на 31 октомври от Ведомството за европейски марки и дизайни OHIM са организирали и публикували, в съответствие с планираното, два конкурса (един за подбор на сътрудници и един за подбор на администратори). Посочените конкурси се провеждат с цел към месец юли 2014г. да бъдат съставени списъци с резерви, които да дават възможност за наемане на служители, специализирали в областта на интелектуалната собственост.

Форма за онлайн кандидатстване е поместена на уеб страницата на OHIM


IPBulgaria.bg e Национален български портал за интелектуална собственост. Създаден през 2000, за да обособи място където експертите в областта на интелектуалната собстевност – патентни представители, адвокати, служители в държавната администрация на Патентното ведомство на Република България, правозащитните и правоприлагащите органи и организиции; съд, прокуратура, Митници и полиция, международната дипломатическа служба на България, както и много български изобретатели, автори, творци и изпълнители да намират мястото с отговори или да провеждат дискусии, свързани с авторското право, сродните на авторското право права, патентите, полезните модели и търговските марки, марките за услуги, сертификатните марки и колективните марки,  промишления дизайн, топологията на интегрални схеми, а така също новите сортове растения и породи животни, географските означения, сертификатите за допълнителна защита и традиционните знания и умения, опазването на търговска тайна и трансфера на технологии. 

IPBulgaria.bg през годините на своето съществуване претърпява различни трансформации и образни визуализации. Създателите на националния портал за интелектуална собственост IPBulgaria (Ай Пи България) са щастливи от факта на двадесет (20) годишното съществуване на портала.

 

Може да харесате още...