Нелоялни практики на БТК

ВАС потвърди решенията на КЗП за нелоялни практики на БТК btkВАС потвърди решенията на КЗП за нелоялни практики на БТК

Върховният административен съд (ВАС) потвърди решения на Комисията за защита на потребителите, свързани с прилагане на нелоялни търговски практики на БТК – „Българска телекомуникационна компания” АД при предлагането на договори от разстояние за предоставяне на телефонни услуги. Произнасянето на КЗП по нелоялните практики е от периода юли-октомври 2012г., като прилагането им е забранено още тогава със заповеди на председателя на КЗП.

В една от забранените нелоялните практики търговецът буквално изнудва клиентите си. В телефонен разговор той отправя предложение за сключване на договор от разстояние за предоставяне на услуга. Въпреки направения от страна на абоната отказ, телекомът твърди, че договор съществува и са в сила условията по него, а в случай на отказ, потребителят ще дължи сума в размер на оставащите месечни такси поради предсрочното му погасяване. В същото време, при извършване на проверка от КЗП по конкретната жалба, търговецът представя на контролния орган становище, че договор с въпросното лице не съществува и е допусната техническа грешка.

Втората нелоялна практика на телекома, за която има произнасяне на ВАС, което е окончателно и в полза на решението на КЗП, се отнася към хора от третата възраст и експлоатира тяхната уязвимост. Тя се базира от една страна на това, че
тези хора не са достатъчно информирани за условията на предлагания договор и не са запознати с възможността за сключване на договор без да бъде положен подпис върху него. Техните очаквания са, че ще дадат окончателното си решение едва когато такъв да им бъде предоставен в писмен вид и той бъде подписан двустранно. От друга страна, поради проблеми със здравословното им състояние, е възможно те да не могат да вземат адекватно решение. Освен това, заради напредналата си възраст, те може и да забравят за направеното предложение и условията по него или физическото им състояние да ги възпрепятства да се възползват от правото на отказ от договора в рамките на предвидения в закона срок от седем работни дни.

ВАС се произнесе в полза и на още една констатация на КЗП за наличие на нелоялна търговска практика на БТК АД. Тя се изразява отново в отправяне на предложение за договор по телефона, последвано от залепването на стикер на вратата на апартамента, на пощенската кутия, на входната врата или другаде (нерегламентирано къде), че лицето има пратка, с което телекомът счита, че е изпълнил задължението си за предоставяне на писмената информация на потребителя. Но по такъв начин пратката не може да достигне навреме до потребителите и това ги лишава както от възможността да се запознаят с конкретните условия на договора преди да решат дали да се обвържат със задълженията по него, така и от правото им да се откажат от сключения договор в дадения за това срок.

Другите две нелоялни практики, потвърдени от АС (Административен съд София), са за подвеждане на потребителя с действия, които се квалифицират като професионална некомпетентност и предоставяне на непълна и заблуждаваща информация относно срока за отказ от сключен от разстояние договор за телефонна услуга.
Оператор се обажда на абонатите с обяснението, че се интересува дали и в бъдеще възнамеряват да ползват услугите на доставчика, но на практика им отправя оферта за нов договор. Хората дават принципното си съгласие, но очакват да получат информацията в писмен вид като смятат, че едва след като положат подписа си, договорът ще бъде сключен. Макар че операторът уверява, че ще изпрати писмена информация с условията на договора в рамките на 5 работни дни, в редица от случаите това става значително по-късно след обаждането (повече от 15 дни). Становището на КЗП, което е потвърдено от АС, е че предоставянето на информацията по договора, ведно с информацията за срока за отказ, който е определен като 14-дневен от датата на разговора, след изтичането на този срок, противоречи на изискванията за добросъвестност и професионална компетентност. АС потвърди и становището на комисията, че предоставената от оператора информация, че потребителят може да се откаже от договора без да му бъдат начислявани неустойки „не по-късно от 14 дни, считано от датата на приемане на предложението по телефона” е непълна и заблуждаваща, тъй като не е уточнено, че при закъсняла доставка на писменото потвърждение, срокът от 7 работни дни тече от потвърждаването на информацията, съгласно Закона за защита на потребителите. Нелоялни практики на БТК

Може да харесате още...