ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика

ВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на „БТК” АД, при която се предоставят услуги, различни от договорените courtВАС потвърди решение на КЗП за нелоялна практика на „БТК” АД, при която се предоставят услуги, различни от договорените

Върховният административен съд се произнесе в полза на решение на Комисията за защита на потребителите за наличие на нелоялна търговска практика от страна на „БТК” АД. Компанията действа некоректно като отправя предложение на свои клиенти за сключване на договор за продажба от разстояние с определени параметри на услугата, а впоследствие предоставя услуга с други параметри. Детайлната информация за това какво включва услугата, обаче, се представя на потребителя писмено едва след сключването на договора по телефона.
Производството пред Комисията за защита на потребителите е образувано по жалби на потребители на телефонни услуги във връзка с покани на телекома за сключване на договори от разстояние за ползване на такива услуги в пакетни оферти.
Решение на ВАС № 7541/04.06.2013 г.

Цели на Комисията за защита на потребителите
1. Да осигури сигурност на пазара чрез ефективна защита на потребителите срещу придобиването на опасни стоки и услуги.
2. Да осигури по-високо ниво на защита на икономическите интереси на потребителите чрез:
– преустановяване на различни форми на нелоялни търговски практики;
– отстраняване на неравноправни клаузи в договори с общи условия;
– контрол върху качеството на предлаганите туристически услуги.
3. Да развие и приложи практики за повишаване нивото на информираност на потребителите в областта на:
– правата на потребителите при сключване на договори от разстояние и извън търговските обекти;
– алтернативното решаване на потребителски спорове.
4. Да засили сътрудничеството и подобри координацията между националните контролни и регулаторни органи, имащи отношение към защитата интересите на потребителите.

Може да харесате още...