Имитация на цейлонски чай

ВАС потвърди решение на КЗК за установена имитация на цейлонски чай
ВАС потвърди решение на КЗК за установена имитация на цейлонски чай

    Върховният административен съд в 5-членен състав потвърди решение на Комисията за защита на конкуренцията, с което е установено нарушение на чл. 35, ал. 1 от ЗЗК от страна на „Микра – АЯ” ООД, Хасково за имитация на цейлонски чай, и е наложена имуществена санкция на дружеството в размер на 64 905 лв., както и 2 глоби по 1000 лв. на Славчо Ангелов и Христо Христов.

Производството на КЗК е установило, че продуктите на ответното дружество имитират марките черен цейлонски чай – Emona Brand и Resh, разпространявани от ЕТ ”Солотекс – Любомир Христов” на територията на Свиленград, Хасково и Харманли от 2001 г.

Сравнението на външния вид на опаковките на молителя и на ответника – Emona Brand и Plantation Fresh Brand и Resh и Plantation Fresh, показва максимално фонетично и визуално сходство между продуктите. Присъствието на общи елементи в цялостния дизайн е съществено – първите две опаковки са в оранжев цвят, с централен елемент птица, докато вторите са в черен, с изображение на кон.

КЗК приема, че ответникът не само не е положил достатъчно усилия да отличи своите продукти, а умишлено и целенасочено е търсил асоциативна връзка с продуктите на молителя, с което е създал реална опасност от възникване на заблуда у потребителите.

Производството доказа и, че Славчо Ангелов – управител на Микра-АЯ и Христо Христов са регистрирали умишлено имитиращия дизайн, който впоследствие са прехвърлили като право на ползване на ответното дружество.

Решението на ВАС е окончателно и не подлежи на обжалване.

Може да харесате още...